Om företaget

Holje El är ett familjeföretag som varit igång sedan 1972.
Vi har gått från en ren elinstallatör till att idag arbeta med alla slags installationer; från solceller,
svagström, tele, data, passage, lås&säkerhet och larmanläggningar till högspänning.
Vi tar ansvar för en anläggning från början till slut, d.v.s. vi projekterar, konstruerar
och utför elektriska installationer. Dessutom erbjuder vi underhåll och löpande service.
Holje El har 32 anställda och huvudkontor i Olofström samt filialkontor i Kristianstad.

Holje El äger dessutom en järnaffär, Holje Järn, i Olofström där vi har vårt ellager.
Holje Järn specialiserar sig på verktyg och tillbehör för industri och hantverkare inom närområdet.
Bland våra kunder finns byggföretag, industrier, kraftbolag, fastighetsbolag,
byggentreprenörer, fastighetsägare, offentlig sektor och privatpersoner.

I takt med att marknaden förändras och kundkretsen breddas, ställs allt högre krav på vår kompetens.
Vi på Holje El garanterar att våra produkter och tjänster uppfyller kundens önskemål och tekniska krav.
Vår vision är att ständigt utvecklas för att finnas med längst fram i branschen.

Vår ledande service tar oss dit.

 

  • Holje El AB är sedan 2001 kvalitetscertifierat enligt svensk standard SS-EN ISO 9001:2000.
  • Holje El AB är sedan januari 2008 miljöcertifierat enligt svensk standard SS-EN ISO 14001:2004.